Jednoty ČSOL

Jednoty ČsOL se vytváří v rámci jednoho kraje, města, městského obvodu nebo několika obcí, oblastí, vojenského útvaru a všude tam, kde jsou podmínky pro aktivní činnost. Jednota vzniká nebo zaniká rozhodnutím členské schůze ČsOL a následnou registrací nebo zrušením registrace Předsednictvem RV ČsOL. Nejvyšším orgánem jednoty je členská schůze, kterou svolává výbor jednoty podle potřeby, avšak nejméně 1x ročně.

Členská schůze volí výbor jednoty a před sněmem delegáty na sněm podle klíče určeného Republikovým výborem ČsOL. Jednoty volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka, hospodáře, revizora, příp. další funkcionáře. Členská schůze jednoty doporučuje kandidáty ze svých členů do krajských a republikových orgánů ČsOL. Jednota spolupracuje s příslušnými výbory demokratických občanských a odbojářských sdružení zejména s ČSBS, při zabezpečování společenských úkolů, s orgány státní správy a samosprávy, s vojenskými útvary AČR, školami a jinými organizacemi v obvodu své působnosti.

Československé jednoty Zahraniční jednoty jednoty