Různé

Občan světa – Franta Bělský

04. ledna 2022 Různé

Když půl století po odhalení otevřeli v americkém Fultonu sochu Winstona Churchilla, nalezli v ní vzkaz od jejího autora: "Jsem Franta Bělský, sochař, narozením Čech, adoptovaný Británií a aspirující na to stát se občanem světa." Br. Bělský by v roce 2021 oslavil 100...

První manifestace

30. listopadu 2021 Různé

Československá obec legionářská má za sebou VI. manifestační sněm, který se již vepsal do její staleté historie. Vyvrcholením oslav jubilea byly akce pro širokou veřejnost, jež připadly na sobotu 4. září 2021. Datum však nebylo zvoleno náhodně. Vzhledem k pokračující ...

Podplukovník MUDr. Ludvík Klega (1888-1933)

15. září 2021 Různé

Svůj život zasvětil pomoci druhým. Léčil Srby a Černohorce v Balkánských válkách, jako šéflékař úderného praporu československých legií na Rusi zachraňoval bratry raněné v krutých bojích s bolševiky. Na rodném Ostravsku pak dopomohl svou usilovnou organizač...

Nasazení Čechoslováků v operaci Pouštní bouře

21. dubna 2021 Různé

Ultimátum Rady bezpečnosti OSN v polovině ledna 1991 vypršelo a přítomnost spojenců v Perském zálivu vstoupila do své horké fáze. Ve tři hodiny ráno 17. ledna vyslali americké bombardéry F-117A Nighthawk laserem naváděné bomby na telekomunikační centrum v hlavním...

Josef Patejdl, první předseda ČsOL

18. ledna 2021 Různé

První předseda Československé obce legionářské Josef Patejdl se narodil 30. prosince 1878 v Hromnici u Plzně. Po absolvování práv na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1908 působil v Plzni, kde si roku 1913 otevřel advokátní kancelář. Do první světové války odešel s rakousko-u...

Počátky Československé obce legionářské

15. ledna 2021 Různé

"Pane presidente! První všelegionářský sjezd, který staví základy k jednotné legionářské organizaci, posílá Vám svůj pozdrav. Pro nás legionáře nemůže býti jiného programu, než idee, které Vaše životní moudrost dala naší zahraniční revoluci. Těmto zásadám zůs...

100 let československé branné moci a počátky 4. pěší divize v letech 1920-1921

23. října 2020 Různé

"Dnem 1. ledna 1920 stanete se všichni jedním tělem, ovládaný týž duchem. Pluky zahraničního vojska francouzského, italského i ruského stávajíc se ve smyslu své slavné tradice základem nových pluků, doplněných oddíly vojska domácího, dávají jim své jméno, své osvědčen...

Češi v mírové misi UNPROFOR 1992–1995

25. června 2020 Různé

Rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie přerostl počátkem 90. let minulého století v občanskou válku. Rada bezpečnosti OSN proto ustanovila misi UNPROFOR (United Nations Protection Force) s cílem nastolit mír mezi znepřátelenými stranami. Česká a Slovenská feder...

Příběh nejkrásnější vlajky

29. března 2020 Různé

"Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky." Jediná věta, která dala život nejkrásnější vlajce světa. Zákonem č. 252/1920 Sb. z. a n. ze dne 30. března 1920 byla přijata pod...

Zavraždění carské rodiny

11. října 2019 Různé

Car Mikuláš II. byl donucen 15. března 1917 vlivem propuknutí mohutných demonstrací a vojenských vzpour (v důsledku nepříznivého vývoje na frontě a katastrofální zásobovací situace v zázemí) na základě požadavků demokratických stran abdikovat. Po abdikaci jmenoval svým ...

Tomáš Sedláček – předseda ČsOL v letech 1992-1998

08. ledna 2018 Různé

Prvním předsedou – po sametové revoluci – obnovené ČsOL se stal Tomáš Sedláček. Narodil se 8. ledna 1918 ve Vídni jako čtvrté dítě do rodiny aktivního rakouského důstojníka, který vstoupil po vyhlášení Československa do republikové armády a za bojové nasazení na Sloven...

Historický vývoj pardubického Zámečku

28. září 2016 Různé

Budova, jejímž majitelem se stala roku 2014 Československá obec legionářská, je bývalou šlechtickou vilou, k níž přiléhá nedaleké nacistické popraviště užívané za heydrichiády v roce 1942. Vlastní vila, nazvaná podle prvního majitele Larischova, dostala v Pardubicích název...

Československá obec legionářská je tu již 95 let

07. září 2016 Různé

Na začátku letošní roku jsme si připomínali 95. výročí Všelegionářského sjezdu v Národním domě v Karlíně, jenž se uskutečnil v lednových dnech roku 1921. Nejdůležitějším výsledkem sjezdu bylo usnesení, které ukládalo dosavadním legionářským organizacím ukončit ...