Předsednictvo republikového výboru

Předsednictvo Republikového výboru Československé obce legionářské (PRV ČsOL) je výkonným orgánem mezi zasedáními Republikového výboru. Zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Republikový sněm ČsOL dne 28. září 2019 zvolil předsednictvo Republikového výboru v tomto složení: 

 • br. plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský PhD., MBA (předseda)
 • br. arm. gen. v. v. Emil Boček (místopředseda)
 • br. Ing. Tomáš Pilvousek (místopředseda)
 • br. brig. gen. v. v. Václav Kuchynka (místopředseda)
 • br. plk. v. v. Tichomir Mirkovič (místopředseda)
 • br. mjr. v. z. Ing. Milan Mojžíš
 • br. Jiří Charfreitag, DiS.
 • br. pplk. Ing. Viliam Beke
 • br. npor. v. z. Karel Ludvík
 • ses. Mgr. Eva Armeanová
 • br. Ing. František Bobek
 • ses. Alena Ditrichová
 • br. Ing. Ladislav Paleček
 • br. Ing. Václav Zavadil
 • br. Zdeněk Hruška
 • br. plk. v. v. Ing. Jiří Vlasák
 • br. Bohuslav Bubník