Ústroj člena ČsOL

Ujednocení ústroje členů ČsOL má svou tradici od roku 2009, kdy byla zahájena realizace vlastních stejnokrojů. Stejnokroj, tak jak je popsán v dokumentu níže – Zásady oblékání ČsOL je možné objednat po vyplnění Žádosti o zhotovení stejnokroje ČsOL a jejím ověření na ústředí ČsOL. Členská hedvábná kravata se prodává za cenu 500 Kč na ústředí ČsOL a to za základě vyplnění Žádosti o zakoupení členské kravaty. Každý člen má nárok poze na jednu kravatu pro vlastní použití. Sdružené znaky ve stříbrné barvě, které se používají na pokrývky hlavy (černé barety), je možné zakoupit na Ústředí ČsOL. 

Vyplněné žádost zašlete k ověření na sekretariát ČsOL emailem sekretariat@csol.cz nebo poštou na adresu: 

Československá obec legionářská
Sokolská 33, Hotel Legie
120 00 Praha 2