Legiovlak

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy. Bližší informace o jednotlivých místech, kde můžete Legiovlaku navštívit, naleznete po rozkliknutí příslušného odkazu v sekci zastávky v tomto roce.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽ a dalších partnerů.

Hlavní partneři Legiovlaku

PROHLÍDKY LEGIOVLAKU


OTVÍRACÍ DOBA

duben – ZÁŘÍ: VŠEDNÍ DNY 8-18 H, VÍKENDY A SVÁTKY 9-19 H

ŘÍJEN – prosinec: VŠEDNÍ DNY 8-16 H, VÍKENDY A SVÁTKY 9-16 H


komentované prohlídky pro veřejnost

všední dny: 14:00h, 15:00h, 16:00h a 17:00h
víkendy: 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 17:00h a 18:00h

Od října jsou poslední prohlídky v 15:00h.


LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu Legie 100.  

Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály.

ŠKOLNÍ SKUPINY OBJEDNÁVEJTE NA v kolonce rezervace prohlídky