Legiovlak

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy. Bližší informace o jednotlivých místech, kde můžete Legiovlaku navštívit, naleznete po rozkliknutí příslušného odkazu v sekci zastávky v tomto roce.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽ, pojišťovně Generali a dalších partnerů.

Hlavní partneři Legivlaku

TRASA LEGIOVLAKU PRO ROK 2023


Otvírací doba

březen – září: všední dny 8-18 h, víkendy a svátky 9-19 h

říjen – listopad: všední dny 8-16 h, víkendy a svátky 9-16 h


Legiovlak pro školy

Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu Legie 100.  

Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. Pro komentovanou prohlídku Legiovlaku a jeho exponátů bude pro objednané školní skupiny vyhrazena zhruba 1 hodina. Maximální kapacita školní skupiny je 30 žáků. Legiovlak je přístupný zdarma. Školy se tak nemusí obávat žádných dalších nákladů po dopravě svých tříd na místo vystavení Legiovlaku v jejich regionu.

Školní skupiny objednávejte na http://legie100.com/legiovlak
v kolonce Rezervace prohlídky pro školy.

UPOZORNĚNÍ: Neobjednaným školním skupinám nemůžeme garantovat možnost komentované prohlídky Legiovlaku!


O Legiovlaku

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 – 2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

Chcete si virtuálně prohlédnout Legiovlak? Klikněte na obrázek.


Jak můžete realizaci projektu podpořit Vy? 

– stát se partnerem projektu

– sponzorsky prostřednictvím darovací smlouvy

Prostřednictvím veřejné sbírky Nadačního fondu Československé obce legionářské, a to následujícími způsoby: 

– zasláním daru na transparentní sbírkový účet č. 123-2928070267/0100 
(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-2928070267)

– vložením finanční hotovosti do sbírkové pokladničky

– zakoupením pamětního předmětu

Zastávky tomto roce

11duben
Legiovlak v Novém Jičíně
Zobrazit více
18duben
Legiovlak v Karviné
Zobrazit více
25duben
Legiovlak v Opavě
Zobrazit více
2květen
Legiovlak v Šumperku
Zobrazit více
9květen
Legiovlak ve Svitavách
Zobrazit více
16květen
Legiovlak v Přibyslavi
Zobrazit více
23květen
Legiovlak v Pacově
Zobrazit více
30květen
Legiovlak v Jindřichově Hradci
Zobrazit více
6červen
Legiovlak v Týnu nad Vltavou
Zobrazit více
13červen
Legiovlak v Čerčanech
Zobrazit více
20červen
Legiovlak v Říčanech
Zobrazit více
27červen
Legiovlak v Železném Brodě
Zobrazit více
1červenec
Legiovlak v Kořenově
Zobrazit více
11červenec
Legiovlak v Doksech
Zobrazit více
18červenec
Legiovlak v Úštěku
Zobrazit více
25červenec
Legiovlak v Nižboru
Zobrazit více
1srpen
Legiovlak v Řevnicích
Zobrazit více
8srpen
Legiovlak v Českém Brodě
Zobrazit více
15srpen
Legiovlak v Uhlířských Janovicích
Zobrazit více
22srpen
Legiovlak v Nedvědicích
Zobrazit více
29srpen
Legiovlak ve Velkých Pavlovicích
Zobrazit více
5září
Legiovlak v Lednici
Zobrazit více
9září
Legiovlak v Bratislavě
Zobrazit více
12září
Legiovlak ve Zvolenu
Zobrazit více
19září
Legiovlak v Přerově
Zobrazit více
26září
Legiovlak v Prostějově
Zobrazit více
3říjen
Legiovlak v Moravské Třebové
Zobrazit více
10říjen
Legiovlak v Heřmanově Městci
Zobrazit více
17říjen
Legiovlak v Pečkách
Zobrazit více
24říjen
Legiovlak v Praze
Zobrazit více
7listopad
Legiovlak v Rakovníku
Zobrazit více
14listopad
Legiovlak v Roudnici nad Labem
Zobrazit více
21listopad
Legiovlak v Neratovicích
Zobrazit více
28listopad
Legiovlak v Poděbradech
Zobrazit více
Archiv zastávek
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013