Legiovlak

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy. Bližší informace o jednotlivých místech, kde můžete Legiovlaku navštívit, naleznete po rozkliknutí příslušného odkazu v sekci zastávky v tomto roce.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽ, pojišťovně Generali a dalších partnerů.

Hlavní partneři Legivlaku

TRASA LEGIOVLAKU PRO ROK 2022


Otvírací doba

březen – září: všední dny 8-18 h, víkendy 9-19 h

říjen – listopad: všední dny 8-16 h, víkendy 9-16 h


Legiovlak pro školy

Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu Legie 100.  

Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. Pro komentovanou prohlídku Legiovlaku a jeho exponátů bude pro objednané školní skupiny vyhrazena zhruba 1 hodina. Maximální kapacita školní skupiny je 30 žáků. Legiovlak je přístupný zdarma. Školy se tak nemusí obávat žádných dalších nákladů po dopravě svých tříd na místo vystavení Legiovlaku v jejich regionu.

Školní skupiny objednávejte na www.legie100.com/legiovlak
v kolonce Rezervace prohlídky pro školy.

UPOZORNĚNÍ: Neobjednaným školním skupinám nemůžeme garantovat možnost komentované prohlídky Legiovlaku!


O Legiovlaku

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 – 2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

Chcete si virtuálně prohlédnout Legiovlak? Klikněte na obrázek.


Jak můžete realizaci projektu podpořit Vy? 

– stát se partnerem projektu

– sponzorsky prostřednictvím darovací smlouvy

Prostřednictvím veřejné sbírky Nadačního fondu Československé obce legionářské, a to následujícími způsoby: 

– zasláním daru na transparentní sbírkový účet č. 123-2928070267/0100 
(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-2928070267)

– vložením finanční hotovosti do sbírkové pokladničky

– zakoupením pamětního předmětu

Zastávky tomto roce

17květen
Legiovlak v Liberci
Nádraží Liberec je sedmou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Liberci přístupný zdarma od úterý 17. až do neděle 22. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
24květen
Legiovlak v Turnově
Nádraží Turnov je osmou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Turnově přístupný zdarma od úterý 24. až do neděle 29. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
31květen
Legiovlak v Hradci Králové
Nádraží Hradec Králové, hlavní nádraží je devátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Hradci Králové přístupný zdarma od úterý 31. května až do neděle 5. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
7červen
Legiovlak v Jaroměři
Nádraží Jaroměř je desátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Jaroměři přístupný zdarma od úterý 7. až do neděle 12. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
14červen
Legiovlak v Novém Bydžově
Nádraží Nový Bydžov je jedenáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Novém Bydžově přístupný zdarma od úterý 14. až do neděle 19. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
21červen
Legiovlak ve Slatiňanech
Nádraží Slatiňany je dvanáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Slatiňanech přístupný zdarma od úterý 21. až do neděle 26. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
28červen
Legiovlak v Sázavě
Nádraží Sázava je třináctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Sázavě přístupný zdarma od úterý 28. června až do neděle 3. července. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
5červenec
Legiovlak v Ledči nad Sázavou
Nádraží Ledeč nad Sázavou je čtrnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Ledči nad Sázavou přístupný zdarma od úterý 5. až do neděle 10. července. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
12červenec
Legiovlak v Kuřimi
Nádraží Kuřim je patnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Kuřimi přístupný zdarma od úterý 12. až do neděle 17. července. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
19červenec
Legiovlak ve Slavkově u Brna
Nádraží Slavkov u Brna je šestnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Slavkově u Brna přístupný zdarma od úterý 19. až do neděle 24. července. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
26červenec
Legiovlak v Uherském Brodě
Nádraží Uherský Brod je sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Uherském Brodě přístupný zdarma od úterý 26. až do neděle 31. července. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
2srpen
Legiovlak v Brumově
Nádraží Brumov je osmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Brumově přístupný zdarma od úterý 2. až do neděle 7. sprna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
9srpen
Legiovlak ve Frenštátě pod Radhoštěm
Nádraží Frenštát pod Radhoštěm je devatenáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Frenštátě pod Radhoštěm přístupný zdarma od úterý 9. až do neděle 14. sprna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
16srpen
Legiovlak v Odrách
Nádraží Odry je dvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Odrách přístupný zdarma od úterý 16. až do neděle 21. sprna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
23srpen
Legiovlak v Kojetíně
Nádraží Kojetín je jednadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Kojetíně přístupný zdarma od úterý 23. až do neděle 28. sprna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
30srpen
Legiovlak ve Veselí nad Moravou
Nádraží Veselí nad Moravou je dvaadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Veselí nad Moravou přístupný zdarma od úterý 30. srpna až do neděle 4. září. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
6září
Legiovlak ve Zlíně
Nádraží Zlín-střed je třiadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak ve Zlíně přístupný zdarma od úterý 6. až do neděle 11. září. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
13září
Legiovlak v Tišnově
Nádraží Tišnov je čtyřiadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Tišnově přístupný zdarma od úterý 13. až do neděle 18. září. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
20září
Legiovlak v Mikulově
Nádraží Mikulov je pětadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Mikulově přístupný zdarma od úterý 20. až do neděle 25. září. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
27září
Legiovlak v Moravských Budějovicích
Nádraží Moravské Budějovice je šestadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Moravských Budějovicích přístupný zdarma od úterý 27. září až do neděle 2. října. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. 
Zobrazit více
7říjen
Legiovlak ve Veselí nad Lužnicí
Zobrazit více
11říjen
Legiovlak v Táboře
Zobrazit více
18říjen
Legiovlak v Písku
Zobrazit více
25říjen
Legiovlak ve Vodňanech
Zobrazit více
1listopad
Legiovlak v Blatné
Zobrazit více
8listopad
Legiovlak v Přešticích
Zobrazit více
15listopad
Legiovlak v Nýrsku
Zobrazit více
22listopad
Legiovlak v Horšovském Týně
Zobrazit více
29listopad
Legiovlak v Nýřanech
Zobrazit více
Archiv zastávek
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013