Druhý odboj

Válečný hrdina Rudolf Poledník z Třince se narodil před 110 lety

02. února 2023 Aktuálně, Druhý odboj

Jeden z málo známých třineckých hrdinů, Rudolf Poledník, se narodil 2. února 1913 v Třinci, kde vychodil českou obecnou i měšťanskou školu a vyučil se u svého otce řezníkem a uzenářem. Aktivně byl zapojen do činnosti Československé obce sokolské. V červenci 1939 odešel z T...

Škpt. i. m. Josef Strankmüller

11. srpna 2022 Druhý odboj

Před 80 lety přišel během náročného výcviku ve Skotsku o život jeden z frekventantů kurzu útočného boje, který se měl stát budoucím agentem-parašutistou určeným k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Byl jím třicetiletý nadporučík Josef Strankmüller. 

Alois Vašátko a jeho poslední let

23. června 2022 Druhý odboj

Dnes - 23. června 2022 - je to právě 80 let, když během bojového letu nad Lamanšským průlivem ztratilo československé letectvo jednoho ze svých nejúspěšnějších stíhacích pilotů a legendárního velitele Aloise Vašátka. 

Brigádní generál in memoriam Josef Pták (1894-1945)

11. ledna 2022 Druhý odboj

Josef Pták se narodil 7. srpna roku 1894 v Lubech u Klatov. Vyrůstal v selské rodině, vystudoval klatovské reálné gymnázium a ještě před narukováním do armády stihl čtyři semestry na Karlo-Ferdinandově univerzitě. 

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavírá

04. ledna 2022 Druhý odboj

Večer 22. června 1941 poslalo britské Královské letectvo (RAF) opět své bombardéry nad německé přístavy - 27 strojů útočilo na Wilhelmshaven a 70 na Brémy. Tento cíl byl přidělen i devíti letounům Vickers Wellington československé 311. bombardovací perutě. Dva stroje ale Br...

Legionář a odbojář v taláru František Procházka

15. září 2021 Druhý odboj

V letošním roce si připomínáme padesáté výročí od úmrtí faráře Církve československé husitské Františka Procházky. Patřil mezi 130 duchovních této církve, kteří se různými formami zapojili do protinacistického odboje. Osm z nich za svůj vzdor vůči absolutní...

Příběh podzimně jarní

26. března 2021 Druhý odboj

Dne 2. října 1944 kolem čtvrté hodiny odpoledne vstoupili do skromného venkovského hostince v Hřišti u Přibyslavi dva muži. Venku bylo psí počasí, celý den pršelo a byla zima. 

Legionáři a časopis V boj

19. října 2020 Druhý odboj

Po násilném obsazení českých zemí vznikla řada odbojových skupin: Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme nebo Ústřední výbor domácího odboje. Mezi nimi zaujal významné postavení časopis V boj. Ve všech těchto skupinách hráli významnou úlohu ...

Kniha: Kapitán Otakar Jaroš (Jiří Klůc)

26. července 2018 Druhý odboj

Před několika měsíci se na trhu objevila životopisná monografie Jiřího Klůce Kapitán Otakar Jaroš s podtitulem Příběh hrdiny od Sokolova, vydaná chebským nakladatelstvím Svět Křídel. Práce má 176 stran a podle textu na zadní straně obálky obsahuje více než 150 unikát...

Dějiny koncentračního tábora Mauthausen

28. prosince 2017 Druhý odboj

Vedoucí funkcionáři SS založili 29. dubna 1938 v Berlíně firmu Dest GmbH – Německé závody k těžbě zemin a kamene. Tato společnost získala žulové lomy u Gusenu a od vídeňské obce lomy Wiener Graben a Marbach u Mauthausenu. Proto již v dubnu roku 1938 H. Himmler a O. Pohl rozhodl...

Hledá se SILVER A

28. prosince 2017 Druhý odboj

Úkol skupiny ANTIMONY byl dán nadporučíku Františku Závorkovi plukovníkem generálního štábu Moravcem v pondělí dne 5. října 1942 ve 14 hodin na Porchester Gate v Londýně v bytě č. 12: "…je to pokračování úkolu již započatého. Je to, lépe řečeno, splynutí s úkolem,...

Poslední z nebeských skokanů

02. listopadu 2017 Druhý odboj

"Narodil jsem se dne 31. 1. 1921 v Čadci. Do občanské školy jsem chodil ve Skalici, od roku 1926 do 1935. Po vyjití ze školy, učil jsem se obchodním příručím u firmy: Karel Svoboda obch. Skalica do roku 1939. Po vyučení jsem byl zaměstnán na témže místě až do 11. 1. 1940. Od to...

Kniha: Poslední výstřely (Milan Kopecký, Petr Sehnálek)

30. října 2017 Druhý odboj

Před několika dny se na pultech knihkupců objevila nová monografie z vydavatelství Magnet press Slovakia z pera autorské dvojice Milana Kopeckého a Petra Sehnálka, která se zevrubně zabývá boji 1. československého armádního sboru v SSSR na území Moravy v květnu 1945. O bojové...