Druhý odboj

Oldřich Doležal a potopení lodi Alsterufer

19. prosince 2023 Druhý odboj, Z historie

V závěru roku uplynulo 80 let od největšího úspěchu našich letců za druhé světové války – potopení tzv. lamače blokády, německé rychlé obchodní lodi Alsterufer. Úspěch si připsala osádka vedená kapitánem Oldřichem Doležalem. Shodou okolností letos uplyne 40 let od ...

Škpt. i. m. Josef Strankmüller

11. srpna 2022 Druhý odboj

Před 80 lety přišel během náročného výcviku ve Skotsku o život jeden z frekventantů kurzu útočného boje, který se měl stát budoucím agentem-parašutistou určeným k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Byl jím třicetiletý nadporučík Josef Strankmüller. 

Alois Vašátko a jeho poslední let

23. června 2022 Druhý odboj

Dnes - 23. června 2022 - je to právě 80 let, když během bojového letu nad Lamanšským průlivem ztratilo československé letectvo jednoho ze svých nejúspěšnějších stíhacích pilotů a legendárního velitele Aloise Vašátka. 

Brigádní generál in memoriam Josef Pták (1894-1945)

11. ledna 2022 Druhý odboj

Josef Pták se narodil 7. srpna roku 1894 v Lubech u Klatov. Vyrůstal v selské rodině, vystudoval klatovské reálné gymnázium a ještě před narukováním do armády stihl čtyři semestry na Karlo-Ferdinandově univerzitě. 

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavírá

04. ledna 2022 Druhý odboj

Večer 22. června 1941 poslalo britské Královské letectvo (RAF) opět své bombardéry nad německé přístavy - 27 strojů útočilo na Wilhelmshaven a 70 na Brémy. Tento cíl byl přidělen i devíti letounům Vickers Wellington československé 311. bombardovací perutě. Dva stroje ale Br...

Legionář a odbojář v taláru František Procházka

15. září 2021 Druhý odboj

V letošním roce si připomínáme padesáté výročí od úmrtí faráře Církve československé husitské Františka Procházky. Patřil mezi 130 duchovních této církve, kteří se různými formami zapojili do protinacistického odboje. Osm z nich za svůj vzdor vůči absolutní...

Příběh podzimně jarní

26. března 2021 Druhý odboj

Dne 2. října 1944 kolem čtvrté hodiny odpoledne vstoupili do skromného venkovského hostince v Hřišti u Přibyslavi dva muži. Venku bylo psí počasí, celý den pršelo a byla zima. 

Legionáři a časopis V boj

19. října 2020 Druhý odboj

Po násilném obsazení českých zemí vznikla řada odbojových skupin: Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme nebo Ústřední výbor domácího odboje. Mezi nimi zaujal významné postavení časopis V boj. Ve všech těchto skupinách hráli významnou úlohu ...

Kniha: Kapitán Otakar Jaroš (Jiří Klůc)

26. července 2018 Druhý odboj

Před několika měsíci se na trhu objevila životopisná monografie Jiřího Klůce Kapitán Otakar Jaroš s podtitulem Příběh hrdiny od Sokolova, vydaná chebským nakladatelstvím Svět Křídel. Práce má 176 stran a podle textu na zadní straně obálky obsahuje více než 150 unikát...

Dějiny koncentračního tábora Mauthausen

28. prosince 2017 Druhý odboj

Vedoucí funkcionáři SS založili 29. dubna 1938 v Berlíně firmu Dest GmbH – Německé závody k těžbě zemin a kamene. Tato společnost získala žulové lomy u Gusenu a od vídeňské obce lomy Wiener Graben a Marbach u Mauthausenu. Proto již v dubnu roku 1938 H. Himmler a O. Pohl rozhodl...

Hledá se SILVER A

28. prosince 2017 Druhý odboj

Úkol skupiny ANTIMONY byl dán nadporučíku Františku Závorkovi plukovníkem generálního štábu Moravcem v pondělí dne 5. října 1942 ve 14 hodin na Porchester Gate v Londýně v bytě č. 12: "…je to pokračování úkolu již započatého. Je to, lépe řečeno, splynutí s úkolem,...

Poslední z nebeských skokanů

02. listopadu 2017 Druhý odboj

"Narodil jsem se dne 31. 1. 1921 v Čadci. Do občanské školy jsem chodil ve Skalici, od roku 1926 do 1935. Po vyjití ze školy, učil jsem se obchodním příručím u firmy: Karel Svoboda obch. Skalica do roku 1939. Po vyučení jsem byl zaměstnán na témže místě až do 11. 1. 1940. Od to...

Kniha: Poslední výstřely (Milan Kopecký, Petr Sehnálek)

30. října 2017 Druhý odboj

Před několika dny se na pultech knihkupců objevila nová monografie z vydavatelství Magnet press Slovakia z pera autorské dvojice Milana Kopeckého a Petra Sehnálka, která se zevrubně zabývá boji 1. československého armádního sboru v SSSR na území Moravy v květnu 1945. O bojové...