Rozhodčí rada

Rozhodčí rada Československé obce legionářské (RR ČsOL) je orgánem, který projednává a řeší spory mezi organizacemi, orgány a členy ČsOL, závažné morální poklesky jednotlivých členů, stížnosti jednot a jednotlivců.

Své návrhy, stanoviska a doporučení RR ČsOL postupuje Předsednictvu Republikového výboru. Rada je volena Republikovým sněmem ČsOL, kterému odpovídá za svou činnost a předkládá komplexní zprávu. 

Předseda RR ČsOL se zúčastňuje zasedání Předsednictva a Republikového výboru s poradním hlasem. 

Republikový sněm ČsOL dne 18. února 2023 zvolil členy Rozhodčí rady v tomto složení:  

  • br. Miloš Borovička
  • br. František Hemza
  • br. Marcel Hoblík
  • br. Marek Štorek
  • br. Alfons Tomášek

Zápisy Rozhodčí rady jsou k nahlédnutí na Sekretariátu ČsOL.