Rozhodčí rada

Rozhodčí rada Československé obce legionářské (RR ČsOL) je orgánem, který projednává a řeší spory mezi organizacemi, orgány a členy ČsOL, závažné morální poklesky jednotlivých členů, stížnosti jednot a jednotlivců.

Své návrhy, stanoviska a doporučení RR ČsOL postupuje Předsednictvu Republikového výboru. Rada je volena Republikovým sněmem ČsOL, kterému odpovídá za svou činnost a předkládá komplexní zprávu. 

Předseda RR ČsOL se zúčastňuje zasedání Předsednictva a Republikového výboru s poradním hlasem. 

Republikový sněm ČsOL dne 28. září 2019 zvolil členy Rozhodčí rady v tomto složení:  

  • br. plk. v. v. Ing. Alfons Tomášek (předseda rady)
  • br. Bernard Panuš
  • br. št. rtm. v. z. Bc. František Gábor 
  • br. npor. Ing. Marek Štorek 
  • br. Josef Kubeš

Zápisy Rozhodčí rady jsou k nahlédnutí na Sekretariátu ČsOL.