NKP – Zámeček Pardubičky – Larischova vila

ZÁMEČEK PARDUBICE

Československá obec legionářská uvažuje o vytvoření muzea heydrichiády a muzea domácího a zahraničního odboje . V prostorech Zámečku bude k dispozici prostorná výstavní síň, tematické výstavy bude možné realizovat i v některých dalších místnostech. Pro přednášky a kulturní vystoupení bude připraven přednáškový sál s kapacitou do 100 osob. K Zámečku patří také velký romantický lesopark, kde plánujeme vytvořit obdobu výcvikového střediska českolovenských parašutistů, kteří během druhé světové války úspěšně zasáhli do bojů s okupanty. Zároveň se zde budou konat i nadále celostátní branné závody pro základní školy Battlefield a pro střední školy Legie. Každoročně také na Zámečku realizujeme jednu z epizod mezinárodního projektu Oheň(bez)naděje na počest ležáckým a lidickým dětem.

Přáli bychom si, aby byl celý objekt využíván co nejdříve. V současnosti intenzivně připravujeme celkovou rekonstrukci objektu. Veškeré aktivity související s rekonstrukcí Zámečku a s realizací našich projektů zastřešuje Československá obec legionářská. V naší práci předpokládáme úzkou spolupráci se Spolkem Zámeček, se Statutárním městem Pardubice a s Pardubickým krajem. V období nacistické okupace a po únoru 1948 byly myšlenky legionářů zakázány, Československá obec legionářská byla zrušena a došlo k diskontinuitě povědomí a znalostí o tradici prvního a druhého odboje. Proto by měl projekt Zámeček přispět významnou měrou při obnově těchto hodnot nejen v pardubickém regionu, ale i v celé České republice.  

Vedoucí realizačního týmu:

Ing. František Bobek

tel.: 734 315 626

e-mail: bobekfr@seznam.cz