• Domů

100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové strávili letošní 105. výročí bitvy u Zborova vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž se zborovský boj, později slavený jako Den československé armády coby druhý nejvýznamnější svátek Československé republiky z hlediska státotvorných tradic, stal osudným. Podplukovník Karel Vašátko byl jednou z nejvýraznějších postav České družiny a v bitvě u Zborova velel 2. rotě 1. československého střeleckého pluku "Mistra Jana Husi". 

Pokračovat ve čtení