• Domů

Výzva členské základně k účasti na VI. manifestační sjezdu ČsOL

Sestry a bratři!

V letošním roce naše organizace slaví 100. výročí od svého založení. Ustavující sjezd ČsOL se konal 22. května 1921 v Národním domě na Královských Vinohradech. ČsOL patřila ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu a v meziválečném Československu se stala se svými takřka 50 000 členy největší veteránskou organizací. 

Pokračovat ve čtení