• Domů

Den válečných veteránů 2020 v Praze a Ústředí ČsOL

Pandemie nemoci COVID-19 ovlivnila již květnové 75. výročí ukončení druhé světové války v rámci tzv. první vlny a nejinak tomu bylo i na podzim 2020, kdy měla vliv na podobu oslav státního svátku 28. října a 11. listopadu během Dne válečných veteránů. I přes zákaz veřejných akcí se však členové všech jednot Československé obce legionářské zapojili do dílčích individuálních akcí, kterými si připomenuli 102. výročí ukončení první světové války a památku obětí válečných konfliktů. Předseda ČsOL a zástupci Ústředí ČsOL navštívili hned několik míst. 

Pokračovat ve čtení