• Domů

Vrátit se domů...

Společnost pro moderní dějiny Klatovska a Městská část Praha 2 ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů a Československou obcí legionářskou splatila v sobotu 18. září 2021 dluh naší společnosti k jednomu z mnoha hrdých občanů, který neváhal bojovat za svůj národ a vlast - brigádnímu generálovi in memoriam Josefu Ptákovi. 

Pokračovat ve čtení