O legiovlaku

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 – 2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

Chcete si virtuálně prohlédnout Legiovlak? Klikněte na obrázek.


Jak můžete realizaci projektu podpořit Vy? 

– stát se partnerem projektu

– sponzorsky prostřednictvím darovací smlouvy

Prostřednictvím veřejné sbírky Nadačního fondu Československé obce legionářské, a to následujícími způsoby: 

– zasláním daru na transparentní sbírkový účet č. 123-2928070267/0100 
(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-2928070267)

– vložením finanční hotovosti do sbírkové pokladničky

– zakoupením pamětního předmětu

Přehled vagonů

Výběrem vagonu zobrazíte detailní informace.