Z historie

Příběh podzimně jarní

26. března 2021 Druhý odboj

Dne 2. října 1944 kolem čtvrté hodiny odpoledne vstoupili do skromného venkovského hostince v Hřišti u Přibyslavi dva muži. Venku bylo psí počasí, celý den pršelo a byla zima. 

Josef Patejdl, první předseda ČsOL

18. ledna 2021 Různé

První předseda Československé obce legionářské Josef Patejdl se narodil 30. prosince 1878 v Hromnici u Plzně. Po absolvování práv na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1908 působil v Plzni, kde si roku 1913 otevřel advokátní kancelář. Do první světové války odešel s rakousko-u...

Počátky Československé obce legionářské

15. ledna 2021 Různé

"Pane presidente! První všelegionářský sjezd, který staví základy k jednotné legionářské organizaci, posílá Vám svůj pozdrav. Pro nás legionáře nemůže býti jiného programu, než idee, které Vaše životní moudrost dala naší zahraniční revoluci. Těmto zásadám zůs...

Transporty z Ruska

21. prosince 2020 První odboj

Poprvé se o transportech československých dobrovolníků z Ruska do Francie začalo mluvit v souvislosti s jednáním dvou místopředsedů Československé národní rady v druhé polovině roku 1916 v Rusku.

Nedopluli. Zemřelí na cestě mezi Vladivostokem a Československem

17. prosince 2020 První odboj

Ne pro všechny československé legionáře přepravované na palubách několika lodí z ruského Vladivostoku do nově vybudovaného Československa skončila cesta šťastně. I během daleké cesty, v relativním bezpečí, jich z nejrůznějších příčin nemálo zemřelo. V&n...

100 let československé branné moci a počátky 4. pěší divize v letech 1920-1921

23. října 2020 Různé

"Dnem 1. ledna 1920 stanete se všichni jedním tělem, ovládaný týž duchem. Pluky zahraničního vojska francouzského, italského i ruského stávajíc se ve smyslu své slavné tradice základem nových pluků, doplněných oddíly vojska domácího, dávají jim své jméno, své osvědčen...

Legionáři a časopis V boj

19. října 2020 Druhý odboj

Po násilném obsazení českých zemí vznikla řada odbojových skupin: Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme nebo Ústřední výbor domácího odboje. Mezi nimi zaujal významné postavení časopis V boj. Ve všech těchto skupinách hráli významnou úlohu ...

Češi v mírové misi UNPROFOR 1992–1995

25. června 2020 Různé

Rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie přerostl počátkem 90. let minulého století v občanskou válku. Rada bezpečnosti OSN proto ustanovila misi UNPROFOR (United Nations Protection Force) s cílem nastolit mír mezi znepřátelenými stranami. Česká a Slovenská feder...

Příběh nejkrásnější vlajky

29. března 2020 Různé

"Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky." Jediná věta, která dala život nejkrásnější vlajce světa. Zákonem č. 252/1920 Sb. z. a n. ze dne 30. března 1920 byla přijata pod...

Vlastimil Amort a prapor České družiny

19. prosince 2019 První odboj

Před 105 lety proběhla na Sofijském náměstí v Kyjevě slavností přísaha České družiny složené z dobrovolníků, kteří se rozhodli bojovat v řadách ruské carské armády proti Rakousko-Uhersku. V jejich řadách bylo také mnoho známých umělců. Mezi ně pat...

K 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

14. října 2019 První odboj

"Letadlo kleslo k rozvoněné zemi, kde v květech z ocele pták dokonal. Nesmírný děs proletěl srdci všemi. Svobodnou vlastí kráčel prvý velký Žal." Z básne Quida M. Vyskočila Ikarův pád.

Jekatěrinburg

11. října 2019 První odboj

Město Jekatěrinburg se rozkládá se na severovýchodním podhůří Uralu na březích řeky Iseť. Díky obrovskému nerostnému bohatství v jeho okolí a své strategické poloze na dopravní spojnici Evropy s Asií je nazýváno "třetím hlavním městem Ruska." 

Zavraždění carské rodiny

11. října 2019 Různé

Car Mikuláš II. byl donucen 15. března 1917 vlivem propuknutí mohutných demonstrací a vojenských vzpour (v důsledku nepříznivého vývoje na frontě a katastrofální zásobovací situace v zázemí) na základě požadavků demokratických stran abdikovat. Po abdikaci jmenoval svým ...