Legiovlak v Praze 2014

 

Vlak bude zdarma přístupný ve dnech 12.-15. a 18.-30. října od 9:00 do 17:00.

LEGIOVLAK M

Jen málokterá událost v českých dějinách vysloužila Čechům takový věhlas, jako bylo působení československých legií v Rusku. Vystoupení proti bolševikům, vytvoření protibolševické fronty a nakonec i ovládnutí Transsibiřské magistrály v délce několika tisíc kilometrů vzbuzovalo v celém světě zasloužený obdiv. Desítky tisíc československých legionářů tak našlo na mnoho měsíců svůj nový domov – vojenské vlaky, tzv. ešalony.

Vzhledem k blížícímu se 100. výročí založení československých legií a důležitým mezníkům prvního odboje začala v roce 2009 připravovat Československá obec legionářská ambiciózní projekt LEGIOVLAK. Jeho cílem bylo vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace čs. legií. Tato replika bude v letech 2015–2020 křižovat Českou republiku a svými expozicemi pomáhat veřejnosti, a především mládeži, obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

Samotná realizace vlaku začala v roce 2011 zakoupením prvního vagonu a o rok později dalších šesti. Základním kritériem pro výběr vagonů byl samozřejmě rok jejich výroby, což se nakonec podařilo sladit se záměrem jejich rekonstrukce a stáří vagonů se v dnešní době pohybuje okolo 100 let. Zlomové rozhodnutí padlo na počátku roku 2013, kdy bylo započato s renovací prvních tří vagonů, které byly následně prezentovány na zbrojním veletrhu IDET. Toto se realizátorům podařilo v rekordním čase tří měsíců a tak se na brněnském výstavišti představila těpluška (obytný vagon), vůz polní pošty a zdravotní vagon.

sestava

V letošním roce pak obec legionářská rekonstruovala další čtyři vozy (obrněný, štábní, zabezpečovací a plošinový), tak aby mohl být Legiovlak slavnostně představen u příležitosti 100. výročí přísahy České družiny a zahájení projektu Legie 100. Legionářský vlak se tak představí veřejnosti v sobotu 11. října od 13:00 na Nákladovém nádraží Žižkov. V tento slavnostní den bude expozice, která potrvá až na výjimky do 30. října, doplněna také o soutěže pro děti, ukázky dobové techniky a mnoho dalšího.  Vlak by se tak mohl rozjet po České republice v dubnu příštího roku a začít plnit svůj hlavní účel – připomínat veřejnosti jednu z nejslavnějších dob naší historie.

Skupiny a školy, prosím, objednávejte na tel.:  +420 734 315 609

Velký dík patří našim partnerům a sponzorům, bez kterých by se Vám Legiovlak nemohl představit:
  partneri sponzori

Jak se dostat k Legiovlaku?

Na místo se nejlépe dostanete tramvají č. 9, 10, 11, 16, 26, zastávka Nákladové nádraží Žižkov. Přesné umístění expozice najdete na mapce níže.
 
legiovlak NNŽ