Vyhledávání



Legiovlak

Sestava 2016 web

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Bližší informace o jednotlivých zastávkách Legiovlaku naleznete po rozkliknutí příslušného odkazu v pravém sloupci této stránky.

Legiovlak 05

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽDC, ČD Cargo a. s. a dalších partnerů.

partneri Legiovlak

Hlavní partneři Legiovlaku


Sponzory Legiovlaku najdete na stránce www.nflegie100.cz 


Trasa jízdy Legiovlaku v roce 2018

provoz - 2018

Pro zvětšení klikněte na mapu. 


LEGIOVLAK 2.POL


Otvírací doba

březen-září: všední dny 8-18 h, víkendy 9-19 h

říjen-listopad: všední dny 8-16 h, víkendy 9-16 h


Legiovlak pro školy 

Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.

Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu Legie 100.

Legiovlak je přístupný zdarma. Školy se tak nemusí obávat žádných dalších nákladů po dopravě svých tříd na místo vystavení Legiovlaku v jejich regionu.

Školní skupiny objednávejte na http://legie100.com/legiovlak v kolonce Rezervace prohlídky pro školy. Neobjednaným školním skupinám nemůžeme garantovat možnost komentované prohlídky. 


Loutkové divadlo v Legiovlaku

Od 1. května do 2. října můžete každé úterý navštívit speciální divadelní představení, které pro tuto příležitost připravili herci divadla Buchty a loutky Radek Beran a René Krupanský. Jedná se loutkovou hru Václava Živsy z roku 1918 nazvanou Zkáza tvrdého meče inspirovanou tehdejšími válečnými událostmi a parodující některé z protagonistů Velké války, zejména německého císaře Viléma Viléma II., přezdívaného Krvavý pes. Představení vzniklo v rámci výstavy Loutky na frontě, která bude mít v Muzeu loutkářských kultur  premiéru na začátku listopadu. Vstup je zdarma a určitě stojí za to představení navštívit. Představení se koná vždy v úterý v časech 10:00, 13:00, 15:00. Přesné termíny představení si můžete stáhnout zde


O Legiovlaku

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 11 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 - 2016 shlédlo Legiovlak na 300 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 13 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

panorama

Chcete si virtuálně prohlédnout Legiovlak? Klikněte na obrázek.


{phocagallery view=category|categoryid=254|limitstart=0|limitcount=0}


 Jak můžete realizaci projektu podpořit Vy? 

 - stát se partnerem projektu

- sponzorsky

- zasláním daru na sbírkový účet -  107-3040210217/0100

- vložením finanční hotovosti do sbírkové pokladničky

- zakoupením pamětního předmětu

 

Partneři



Navštivte



© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka