Vyhledávánípředseda komise br. Ing. Tomáš Pilvousek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Navrhuje a předkládá ke schválení PRV organizační strukturu ČsOL.
  • Definuje organizační strukturu a potřebné personální zabezpečení činnosti ČsOL .
  • Připravuje návrhy na reorganizaci jednot, ustanovení a registraci nových jednot ČsOL .
  • Navrhuje opatření pro rozvoj členské základny a získávání nových členů ČsOL.
  • Navrhuje opatření k rozvoji a utužení spolupráce s jinými odbojářskými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a především s  Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem kultury, Generálním štábem a útvary AČR.
  • Zpracovává a předkládá ke schválení plány činnosti ČsOL,
  • V oblasti řízení jednot zpracovává a předkládá PRV potřebné podklady a dokumenty.
  • V oblasti investiční, zpracovává záměry investičních příležitostí, které po schválení volených orgánů obce koordinuje s cílem zajistit navýšení majetku ČsOl,
  • Připravuje ve spolupráci s komisí ekonomickou podklady pro  zajištění  financování investičních záměrů ČsOl z vlastních, národních i mezinárodních zdrojů.
  • Navrhuje PRV jmenování placených pracovníků sekretariátu ČsOL a smluvních pracovníků. Navrhuje výši jejich platů a odměn na doporučení ekonomicko-finanční komise.

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka