7 únor

13. ročník konference „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“

MístoBrno, Kounicova 65 - Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany
Datum a čas07.02.2018 09:00

Dne 7. února 2018 od 9.00 hodin pořádá v Síni vědecké rady, Kounicova 65, Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, 13. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“.

Cílem konference je prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů, navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference a vzájemná diskuze řešených problémů. Prezentovány budou výsledky práce studentů doktorských studijních programů vysokých škol z České republiky a Slovenska v oblastech vojenský management, ekonomika obrany státu, vojenská logistika, ochrana obyvatelstva a dalších oblastech korespondujících s tematickým zaměřením konference.