18 květen

2. vojenský pochod – pešieho pluku amerických Slovákov

MístoSenec - Mohyla M. R. Š
Datum a čas18.05. - 19.05.2013

•pochod je organizovaný v mesiaci Máj (sobota 18.5.2013) z dôvodu výročia tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika a zároveň tiež v súlade s prípravou na projekt „Legie 100“n•rok 2013 s trojkou na konci symbolicky pripomína 23. plukn•Hlavnou úlohou pochodu je:na./ zvýšiť informovanosť verejnosti o histórii čs. légií jej aktívnou účasťou na pochodenb./ upevniť už vytvorené partnerstvá s organizáciami obdobného zamerania doma i v zahraničí a zamerať sa na získavanie nových kontaktovn•trasa pochodu: Senec → Ivánka pri Dunaji → Mohyla gen. M. R. Štefánika → naspäťn•hlavné zhromaždisko: Senec, Slnečné jazerá – Juh (autokemping)•dĺžka pochodu: 1 x 35 km•na trase pochodu občerstvenie pre všetkých účastníkov nnn