2 prosinec

3. ročník konference První pomoc v boji

MístoHrade Králové, Eliščino nábřeží 375 - Kongresové centrum ALDIS
Datum a čas02.12.2017 09:00

V sobotu 2. prosince 2017 od 9.00 hodin v kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové 3. konferenci První pomoc v boji. Cílem konference, která je určena pro širokou veřejnost, je představit problematiku poskytování všech úrovní zdravotnické péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou. Součástí doprovodného programu je výstava fotografií z válečných oblastí, kde působí či působili naši vojáci Ten druhý život. Kompletní informace je možné najít na stránkách http://www.ppvb.cz.

V neděli 3. prosince 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v prostorách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, Hradec Králové naváže na sobotní program doprovodná konference určená především pro odbornou veřejnost. Tematicky se bude zabývat především o kazuistiky a specifická poranění a nemoci způsobené ve válečných oblastech. Součástí bude ale i použití technik specifických pro válečná zranění v civilní sféře.