26 září

Arras 1915-2015

MístoPevnost Josefov
Datum a čas26.9.2015

V pevnosti Josefov se během víkendu sešlo na 28 klubů vojenské historie a zájmových spolků prezentujících období od roku 1618 až po současnost. V pevnosti tak vyrostl rozmanitý tábor, ve kterém mohla veřejnost spatřit jak vojáky z dob napoleonských válek, tak druhoválečnou polní kuchyni či tábor čs. jednotek ve Velké Británii. 

Vrcholem programu byl nedělní dělostřelecký mítink, který zahrnoval ukázku střelby z děl z dob třicetileté války až po děla z období druhé světové války.

Největším lákadlem pro veřejnost však byly rekonstrukce dvou bitev z roku 1915, a to bitvy v Haliči a bitvy u Arrasu. Obě rekonstrukce se uskutečnily v sobotu 26. září 2015 v pláni za pevností a byly veřejnosti přístupné zcela zdarma. První ukázkou byla rekonstrukce bojů v Haliči, kde se ocitly jednotky rakousko-uherské armády na straně jedné a ruské armá- dy a čs. legionářů na straně druhé. Bitva se uskutečnila ve dnech 23. srpna až 11. září roku 1915 a jednalo se o ofenzívu ruské armády. Během této bitvy utrpěla rakousko-uherská armáda značné ztráty a ruská armáda zahájila postup k hranicím české země. Rekonstrukce bitvy začala v 10 hodin a za doprovodného komentáře moderátora akce br. Zdeňka Špitálníka, který divákům podal nejen informace o prů- běhu boje, ale i zajímavosti týkající se výzbroje a výstroje jednotek, probíhal boj, který byl doplněn i výbuchy.

O čtyři hodiny později se pláň proměnila z Haliče na francouzský Arras a proti sobě se postavily jednotky německé armády a francouzské armády, jejíž součásti byla i rota „Nazdar“ – skupina čs. legionářů ve Francii. Rota „Nazdar“ vznikla k poslednímu srpnovému dni roku 1914 a byla složená z československých dobrovolníků a krajánků. Slavnostní přísahu složila rota „Nazdar“ 12. října stejného roku v Bayone, kam byla poslána na dvouměsíční výcvik. Rota působila jako součást Cizinecké legie a proslavila se právě v bitvě u Arrasu, která se odehrála 9. května 1915. Rota „Nazdar“ i přes velké ztráty dobila tři německé linie zákopů. Po bitvě však rota „Nazdar“ přestala existovat, neboť ji zůstalo jen několik bojeschopných mužů, kteří byli posléze rozmístěni do několika jednotek Cizinecké legie. Ukázku plnou pyrotechnických efektů a opět s doprovodným komentářem sledovalo několik set diváků, kteří výkon účastníků na konci odměnili potleskem. Obě ukázky i celé Expo militaria se setkalo s nadšením nejen návštěvníků, ale i účastníků, kteří si celou akci dle svých slov užili. Všichni si pochvalovali nejen dobrou organizaci a zajímavý program, ale i vydařené počasí, které netradičnímu víkendu přálo.