12 leden

Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

MístoHradec Králové, Třebešská 1575 - Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Datum a čas12.01.2019 09:00

V sobotu 12. ledna 2019 pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Den otevřených dveří pro zájemce o studium v roce 2019/2020. Uchazeči o vojenské studium v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a Zdravotnický záchranář se mohou seznámit s podmínkami přijímacího řízení, průběhem studia, zabezpečením studentů a uplatněním absolventů Univerzity obrany v praxi.

Úvodní přednášky začínají v 9.00 a 13.00 hodin v posluchárně č. 6 v hlavní budově fakulty v Hradci Králové na ulici Třebešská 1575 (za Fakultní nemocnicí). Následovat bude beseda s představiteli fakulty a studenty, prohlídka speciálních učeben a laboratoří fakulty. Rozhodnutí uchazeči o studium si mohou hned na místě podat přihlášku ke studiu a s příslušníky Rekrutačního pracoviště AČR zahájit úkony nutné k povolání do služebního poměru vojáka z povolání.