23 květen

Holokaust Romů a Sintů

MístoPraha 1-Staré město, Jalovcová 234/2
Datum a čas19:30-21:15

www.facebook.com/events/6117638738324696/

Holokaust Romů a Sintů ležel dlouho ve stínu holokaustu Židů. Podle nacistické ideologie však neměli právo na život ani Romové a Sintové, kteří se stali také oběťmi systematického pronásledování a genocidy na základě „rasy“.

  • V čem byl romský holokaust specifický?
  • Jak probíhala jeho poválečná recepce?
  • Došlo v tom, jak se česká společnost k problému staví, k nějakému vývoji?

H O S T É :
Renata Berkyová, Kateřina Čapková, Jana Horváthová
moderuje Petr Vizina

RENATA BERKYOVÁ
je romistka, zabývá se poválečnými dějinami Romů se zvláštním zřetelem k připomínání obětí holokaustu v romských komunitách i mimo ně. Je doktorandskou sociálních dějin na Karlově Univerzitě, jako výzkumnice působí v Pražském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
KATEŘINA ČAPKOVÁ
je historička, věnuje se zejména moderním židovským a romským dějinám ve 20. století. Působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde v roce 2016 založila Pražské fórum pro romské dějiny a externě přednáší na New York University v Praze a na FF UK.
JANA HORVÁTHOVÁ
je historička, muzeoložka a etnografka, je ředitelkou Muzea romské kultury v Brně. Je mimo jiné editorkou jedinečné sbírky romských svědectví „…To jsou těžké vzpomínky“, jejichž první díl vyšel v roce 2021.