19 září

I. ročník Pochodu generála Františka Vávry

MístoKleť
Datum a čas19.09.2015 08:00 - 18:00

Pozvánka

 

 

Na počest všech českých účastníků obou světových válek a pro připomenutí odkazu československých legií pořádají příslušníci první roty Aktivní zálohy (AZ) Armády ČR společně s Československou obcí legionářskou Jihočeského v oblasti hory Kleť

 I. r o č n í k P o c h o d u g e n e r á l a   F r a n t i š k a   V á v r y

Pro koho je určen: všem milovníkům sportovních a pohybových aktivit v přírodě nejrůznějšího věku

Start/Cíl: vrchol hory Kleť trasy A,B  a start/cíl trasy C-náměstí Křemže

Kdy: 19. 9. 2015, sraz účastníků od 8:00, start v 9.00hod., trvání do 18:00 hod.,

Průběh trasy: kolem hory Kleť a blízké okolí s kontrolními stanovišti (5, 10, 15, 25 km) a doplňkovými úkoly s brannou tématikou určenou pro všechny věkové kategorie

Trasy pochodu mají tři varianty podle náročnosti:

– a) pro rodiny s dětmi           (trasa A – 5 km)

– b) pro turisty                      (trasa B – 15 km)

– c) pro zdatné chodce           (trasa C – 30 km)

Startovné: od 6 let do 60 -100,- Kč, do 6 let, ZTP, 60+ -50,-Kč, každý obdrží pochodový list, kam se zaznamená průchod kontr. stanovištěm v dané trase

Technické zajištění: Pro vybrané účastníky trasy C je zajištěno občerstvení, po celou dobu akce je k dispozici mobilní zdravotní služba

Ocenění: Pamětní buton a upomínkový list, obdrží všichni účastníci, kteří uhradili startovné, absolvují pochod a předloží v cíli nepoškozený pochodový list s potvrzenými průchody kontr. stanovištěm.

Dodatky: Po celou dobu pochodu je připraven stánek AZ s ukázkami vojenské výzbroje a výstroje, pochod je na vlastní nebezpečí, mladší 18 let jen s doprovodem starších 18 let.

Podrobnější informace:

e-mail: pochodvavra@seznam.cz

    facebook: https://www.facebook.com/pochodvavra