26 květen

II. ročník běžeckého memoriálu – Běh za ANTHROPOID

MístoValašské Meziříčí, park Abácie
Datum a čas9:30

www.facebook.com/events/234523482506624/

Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí a Československá obec legionářská ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí připravili II. ročník běžeckého memoriálu věnovaný hrdinům a obětem heydrichiády. V letošním roce si připomínáme parašutisty z výsadku ANTHROPOID Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Novinkou bude rozšíření programu pro děti a žáky během dopoledních hodin. Pro školy mimo vlastní běžecký závod organizátoři připraví v parku Abácie řadu stanovišť s ukázkami zaměřenými na připomínku československého odboje, zejména československé armády ve Velké Británii. Součástí ukázek bude také výcvik našich parašutistů, kteří byli od roku 1941 vysíláni do tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Termín: pátek 26. května 2023

Místo: park Abácie, Valašské Meziříčí

Rozdělení závodu:

Dopolední program pro mateřské, základní a střední školy

Kategorie:
mateřské školy 2018 a mladší 100 m
základní školy 2012–2017 350 m
2009–2012 800 m
střední školy 2006–2008 1 600 m

Odpolední program pro veřejnost

Kategorie:
benjamínci 2018 a mladší 100 m
mladší žáci 2017–2012 350 m
starší žáci 2011–2009 800 m
dorost 2008–2006 1 600 m
dospělí 2005–1973 3 200 m
masters* 1973– 3 200 m

*Kategorie masters je určena pro všechny běžecké veterány a seniory.

Účastníci: bez omezení

Prezence: v den konání závodu, „ZÁVODNÍ KANCELÁŘ“ v parku Abácie

Začátek běžeckého memoriálu:

Dopolední program pro mateřské, základní a střední školy

Prezence: od 9:30–10:00
Start závodu pro I. kategorii (mateřské školy) 10:10 (ostatní kategorie, které nebudou zrovna
závodit, budou rozmístěny na jednotlivých stanovištích s doprovodným programem).

Odpolední program pro veřejnost

Prezence: od 14:00
Start závodu pro I. kategorii (benjamínci) v 16:00
Startovné
Přihlášení předem: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, přihlášení na místě: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč

Dopolední program pro mateřské, základní a střední školy je bez startovného.

PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU: https://www.sokolvalmez.cz/akce/ii-rocnik-bezeckeho-memorialu-beh-za-anthropoid

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Organizátor garantuje v dopoledních hodinách základní zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění. V odpoledních hodinách účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. Účastníci s sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny (ev. kopii).

Poznámka: Běží se po chodnících v parku, proto nelze použít tretry.

Organizátoři: T. J. Sokol Valašské Meziříčí a Československá obec legionářská

Partneři: Město Valašské Meziříčí, Ministerstvo obrany České republiky

ODKAZ