11 červenec

III. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín

MístoKošariská - Hodonín
Datum a čas11.07.2014 16:00

Akcia spája rodiská T. G. Masaryka (*Hodonín) a M. R. Štefánika (*Košariská) a je zameraná na pripomenutie života a diela dvoch našich významných osobností, ktoré sa spolu s Edvardom Benešom (*Kožlany pri Plzni) zaslúžili o založenie Československej republiky v roku 1918.

11. 7. (piatok večer) –  od 16. hodiny príchod na Brezovú pod Bradlom, ubytovanie v rekreačnom zariadení Partizán (záujem o ubytovanie, nahláste čo najskôr)                                                   

12. 7. (sobota)

         8.00 – presun na Košariská

         9.00 – prehliadka Múzea M. R. Štefánika na Košariskách

       10.00 – štart: od Múzea M. R. Štefánika, trasa ide historickou cestou smer: Košariská –    

                    Trvajová – Bradlo

       11.00 – pietny akt na Bradle, prehliadka mohyly

       12.00 – 14.00 – Brezová pod Bradlom, obed, prehliadka pomníkov

       14.00 –  ďalšia trasa:  Prietrž – Bukovec – Branč

       15.00 – 16.00 – Zastávka v Prietrži – rodný dom Dušana Hatalu (padol pri Doči/Bachmač

                                 10. 3. 1918), pietny akt pri pomníku padlých, prijatie na Obecnom úrade

                                 Prietrž

       16.00 – 18.00 – Prietrž – Dolný Deberník – Bukovec (zastávka pri pomníku padlým) –

                                 Bašnárovci – hrad Branč

       18.00 – príjazd na hrad Branč

       19.00 – vyhodnotenie prvého dňa akcie, neformálna opekačka

       V prípade nepriaznivého počasia necháme bicykle zamknuté pod hradom Branč na dvore spoľahlivého miestneho občana a autami sa vrátime do Brezovej, kde sa ubytujeme opäť v zariadení Partizán. Ráno sa zase autami vrátime na hrad Branč a budeme pokračovať ďalej po trase do cieľa v Hodoníne.

13. 7. (nedeľa)

      8.00 – budíček, úprava táboriska

      9.00 – štart – smer Branč – Podbrač – Majeríčky –  Sobotište

    10.00 – 12 00  – prehliadka Sobotišťa – obed

    12.00 – Sobotište – Častkov- Lopašov – Radošovce –  Holíč –  Kopčany –  Hodonín (príjazd cca o 17. hodine)

    17.00 – pietny akt pri soche prezidenta T. G. Masaryka

    18.00 – vyhodnotenie akcie, udelenie pamätných diplomov účastníkom, ukončenie III.

                 ročníka cykloprejazdu

Dĺžka trasy: cca 85 kilometrov, 1. deň – cca 40 kilometrov, druhý deň cca 45 kilometrov. Trasa cykloprejazdu ide kopcovitým terénom, ktorý sa vyznačuje prevažne asfaltovými cestami  (ale čiastočne aj lesnými cestami (z Trvajovej na Bradlo, od Mosnákovcov na Branč, v okolí Kopčian a inde). Členitý terén má viacero  dlhých aj prudkých stúpaní – z Košarísk na Bradlo, z Brezovej na Štverník, z Prietrže na Bukovec, z Bukovca na Branč, z Branča do Sobotišťa a napokon zo Sobotišťa do Častkova). Netreba si zo stúpania zúfať: ak si to vyšliapeme, tak sa potom dole zvezieme zadarmo J))

 

                                                                                                      Za organizátorov:

                                                                                                    PhDr. Ferdinand Vrábel

                                                                                                  ČsOL, Jednota Český Brod

                                                                                       Nadácia M. R. Štefánika, Bratislava

                                                                                      Spoločnosť M. R. Štefánika, Brezová

                                                                                      pod Bradlom