26 duben

Interdisciplinární debata Totalitarismus: koncept k ne/zahození?

MístoPraha 7, Heřmanova 6 - Kavárna Liberál
Datum a čas26.04.2022 18:00 - 20:00
Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK, Centrum strategických regionů, zvou na interdisciplinární debatu Totalitarismus: koncept k ne/zahození?, která proběhne v úterý 26. dubna 2022 v 18 hodin v Kavárně Liberál.
Jako pojem, koncept či teorie je totalitarismus termínem, který se neustále vrací do (nejenom) české diskuze a vyvolává v ní velké spory. Ty jdou často nad rámec standardně vedené akademické, ale též mediální či obecně veřejné debaty. Mnoho různých pojetí totalitarismu proniklo do humanitních i společenskovědních disciplín a vytvořilo se kolem nich široké spektrum škol a přístupů. Českou diskusi o totalitarismu pak před patnácti lety také významně akceleroval vznik Ústavu pro studium totalitních režimů. Kam se diskuse o totalitarismu posunula? Filozofické, konceptuální, empirické a jiné aspekty tohoto problému přiblíží volná debata badatelek a badatelů z odlišných disciplín a oborových paradigmat.