17 září

Konference Josef Dürich, zapomenutý vítěz

MístoMladá Boleslav, Regnerova 114 - Letecké muzeum Metoděje Vlacha
Datum a čas17.09.2020 09:00 - 17:30

Jubilejní roky upomínající na události první světové války a vznik samostatného Československa přivedly v nedávné době širokou i odbornou diskusi k zhodnocení řady bezprostředně souvisejících témat. Někdejší překotný vývoj událostí nicméně nadále skýtá mnoho otázek, které si zaslouží pozornost badatelů. Masarykův ústav a Archiv AV ČR by ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska rád připomněl osobnost politika Josefa Düricha, muže, který je svojí širokou aktivitou a dlouhodobou veřejnou činností nepřehlédnutelnou postavou tří epoch rakouského, válečného a poválečného dění, přesto zůstává poněkud ve stínu hlavních aktérů a také mimo výraznou pozornost odborného výzkumu. Dramatický a pestrý životní příběh J. Düricha umožňuje otevřít jak řadu otázek ve vztahu k personální i širší kontextuální historii, tak také hledat a nalézat odpovědi cestou různých oborových a mezioborových bádání.

 

Program

9:00–9:30

Prezence účastníků konference

9:30–9:40

Zahájení konference

9:40–10:00

PhDr. Jaromír Jermář: Josef Dürich a Klášter Hradiště nad Jizerou

10:00–10:20

PhDr. Luděk Beneš: Josef Dürich jako starosta mnichovohradišťského okresu

10:20–10:40

Mgr. et Bc. Lenka Křížová, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.): Rodina Josefa Düricha v historicko-demografických souvislostech

10:40–11:00 Diskuze

11:00–11:20 Přestávka

11:20–11:40

PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Staročeský poslanec Josef Dürich

11:40–12:00

Mgr. Pavel Fabini (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Josef Dürich v roli důvěrníka Národní strany

12:00–12:20

prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Josef Dürich. Od staroliberalismu k agrarismu.

12:20–12:40 Diskuze

12:40–14:00 Oběd  

14:00–14:20

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Čtvrtý do triumvirátu

14:20–14:40

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita): Josef Dürich v Rusku 1916–1917

14:40–15:00

Mgr. Taťána Vladimirovna Ivanova – Mgr. Marek Krejčí, Ph.D. (Center for Slavic Studies, Praha): Jiným pohledem. Poznámky k Dürichově zahraniční misi

15:00–15:20 Diskuze

15:20–15:40 Přestávka

15:40–16:00

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.): Poražen v životě? Poražen po smrti? Josef Dürich jako místo paměti

16:00–16:20

PhDr. Jan Hálek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): V českých službách. Josef Dürich v české meziválečné historiografii a publicistice

16:20–16:40

PhDr. Boris Mosković (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.): Zapomenutá kapitola zahraničního odboje. Josef Dürich v proměnách historiografie a politiky dějin, 1945–1998

16:40–17:00 Diskuze       

17:00–17:30 Závěrečné shrnutí

Zájemci o účast na konferenci se registrují do 7. září 2020 na adrese: kvetova@mua.cas.cz

 

PROGRAM

 

CALL FOR PAPER