25 září

Konference Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy

MístoHrabyně 192 - Národní památník II. světové války
Datum a čas25.09.2019 09:00 - 17:00

Události roku 1939 nejen zásadně změnily mapu střední Evropy, ale také stěžejním způsobem ovlivnily politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj tohoto regionu na desítky let. České země a Polsko v tomto roce zcela ztratily státní suverenitu, politická reprezentace Slovenska a Maďarska vlivem okolností spojila své aspirace s nacistickým Německem. Vypuknutí II. světové války odstartovalo proces rostoucí brutalizace a přivedlo do střední Evropy násilné praktiky, jež region dosud nepoznal – etnické čistky a nucené přesídlování národnostních a náboženských skupin. Likvidace samostatného Polska otevřela cestu pro mocenské ambice Sovětského svazu ve střední Evropě. 

Cílem plánované vědecké konference je přiblížit mezníky roku 1939 s jejich příčinami a důsledky z různých perspektiv. Vítány jsou příspěvky týkající se následujících tematických okruhů:

– politické, právní a diplomatické aspekty
– vojenské operace
– okupační správa
– hospodářský vývoj
– kultura, média a propaganda
– každodenní život

Kontaktními osobami jsou Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (kolar@szm.cz) a Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (lubomir@hlavienka@fvp.slu.cz). 

Přihlášky, obsahující název příspěvku a abstrakt (do 500 slov) lze zasílat do 15. dubna 2019. O zařazení příspěvku budou uchazeči informováni do konce května.

Konference se uskuteční ve středu 25. září 2019 v Národním památníku II. světové války (Hrabyně 192).

 

facebook