13 duben

Konference „Slezsko a třetí Československá republika 1945-1948“

MístoOpava, Komenského 8 - Müllerův dům (slavnostní sál)
Datum a čas09:00-16:00

www.facebook.com/events/725780662417886/

Konference „Slezsko a třetí Československá republika 1945-1948“ bude jedním z výstupů výzkumného projektu Transformace Slezska 1945-1948 financovaného Grantovou agenturou České republiky, na kterém Slezské zemské muzeum spolupracuje s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky. Konference se zaměří na důsledky druhé světové války a okolnosti nástupu komunistického režimu v regionu Slezska a severní Moravy a je volně přístupná veřejnosti.

Program

 • 9.00–9.30: registrace
 • 9.30–9.45: zahájení konference
 • 9.45–10.45: první přednáškový blok
 • • Ondřej Kolář: „Transformace Slezska“ 1945-1948: vstupní úvaha
 • • Johana Wyss: Slezsko v kontextu evropských hranic a přeshraničních regionů
 • • Anežka Brožová: Vyhnání/odsun Němců a jeho místo v české kolektivní paměti
 • 10.45–11.00: přestávka
 • 11.00–11.50: druhý přednáškový blok
 • • Pavel Šopák: Kultura ve Slezsku a na Ostravsku 1945-1948
 • • Dušan Janák: Stávkové hnutí v expozituře Moravskoslezského zemského národního výboru (1945-1948)
 • 11.50–13.00: polední přestávka
 • 13:00–14:00: třetí přednáškový blok
 • • Lubomír Hlavienka: Německá rezistence v západním Slezsku a na severní Moravě 1945
 • • Ondřej Herudek: Vojensko-politické aspekty československých územních nároků na Ratibořsku a Hlubčicku 1918-1948
 • • Ondřej Kolář: Státní úsilí o „konsolidaci“ Hlučínska v období třetí republiky
 • 14.00–14.15: přestávka
 • 14.15–15.15: čtvrtý přednáškový blok
 • • Jiří Friedl: Národněsocialistický poslanec František Uhlíř a Těšínsko
 • • Dimitris Atanasiadis: Odsun německého obyvatelstva a změny národnostní skladby šumperského a jesenického okresu po roce 1945
 • • Kamil Tomášek: Proměny lázní Jeseník v letech 1945–1948
 • 15.15–16.00: závěrečná diskuze a zakončení konference