26 září

Konference The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe

MístoPraha, Loretánské náměstí 5 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Velký sál Černínského paláce)
Datum a čas26.09. - 27.09.2019

Vědeckou konferenci s názvem The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září 2019 v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Přední odborníci z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, USA a Velké Británie se během konference zaměří na důsledky Versailleské smlouvy, která ovlivňovala různé části světa mnoho let po jejím uzavření v roce 1919. Jednotlivé příspěvky představí problematiku z politického, sociálního i ekonomického hlediska. Široký tematický rozsah příspěvků nabídne odpovědi například na to, jaký dopad měla mírová smlouva na poválečné mezinárodní vztahy a kolonialismus či jakým způsobem ovlivnila stabilitu konkrétních států, které se v kontextu nově uspořádaného světa snažily samy sebe znovu definovat.

Celý program proběhne pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka a předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové. Příspěvky budou proneseny v anglickém a německém jazyce, tlumočení nebude zajištěno. Zájemci se mohou registrovat do 18. září na e-mail kessler@hiu.cas.cz.

 

2019