8 listopad

Konferencia „Druhá svetová vojna a spoločnosť“

MístoBanská Bystricka, Kapitulská 23 (SK) - Múzeum SNP
Datum a čas8.-9. 11. 2023

www.facebook.com/events/963299091496269/

Konferencia o vplyve obdobia Druhej svetovej vojny na spoločnosť prinesie rôzne pohľady na danú tematiku. Konferencia bude rozdelená do niekoľkých celkov. Počas konferencie bude prebiehať diskusia k príspevkom. Výstupom konferencie bude zborník v knižnej podobe.