3 září

Krví proti nacizmu – symbolická ukázka bojù SNP

MístoNezbudská Lúèka (SK) 137 - Koliba Panorama
Datum a čas03.09.2022 13:00 - 14:00

V rámci projektu PRVÍ PROTI NACIZMU – Oslavy výroèia SNP v Žilinskom regióne

Organizuje KVH Trnavská posádka, KVH POLOM Žilina a Zuzana Ïurèová

Symbolická ukážka obranných bojov SNP pre širokú verejnos, èiastoène založená na historických udalostiach z konca augusta a zaèiatku septembra 1944. Doba trvania ukážky približne 45 min.

 

https://www.facebook.com/events/545040777413675/