31 říjen

Kyjev 2013

Datum a čas31.10.2013 10:00

Na základě naší úspěšné březnové pouti na památná místa bojů u Bachmače a Sokolova jsme se rozhodli uspořádat obdobnou akci také u příležitosti osvobození hlavního města Ukrajiny Kyjeva v listopadu 1943, na kterém se významnou měrou podíleli také naši českoslovenští vojáci.

Pouť má rovněž za účel připomenutí historických událostí z roku 1917, kdy 28. 10. zabránil 2. pluk čs. legií občanským nepokojům a pokusům o bolševický převrat v Kyjevě tím, že město vojensky obsadil. Dne 10. 11. 1917 pak 10. rota 2. pluku obsadila město Bílá Cerekev, kde zajala skupinu vzbouřenců a nastolila opět pořádek.
Významnější události pro naše vojenské dějiny se ovšem udály v roce 1943. Dne 3. 11. zde začala bitva o Kyjev a již 6. 11. zavlála nad ukrajinskou metropolí československá vlajka. V závěrečných dnech roku 1943 se pak českoslovenští vojáci účastnili bojů na přístupech k městu Bílá Cerkev, samotné boje o město byly zahájeny 31. 12. 1943 a osvobodit se Bílou Cerkev podařilo 3. 1. 1944. 
Bitva o Kyjev (3.–6. listopadu 1943) se uskutečnila v rámci mohutné ofenzívy sovětských vojsk, zvané bitva o Dněpr. Při osvobození Kyjeva od německých okupantů hrála velkou úlohu 1. československá samostatná brigáda v SSSR

Plán akce Kyjev 2013

Odjezd z Brna 31. 10. 2013 v 10.00 hodin (nástupní zastávky Olomouc a Frýdek-Místek)
1.11. příjezd do Kyjeva, návštěva muzea Velké vlastenecké války, leteckého muzea Žuljany a Černobylské muzeum v Kyjevě, následně ubytování
2.11. odjezd na bojiště v okolí Bílé Cerkve a Rudy, pomník v B.C., muzeum, 
3.11. rekonstrukce bojů osvobození Kyjeva, večer slavnostní přehlídka Kresčatik, následně odjezd domů
4.11. příjezd do ČR

Cena akce: 4000 Kč

V ceně: doprava, 2 x ubytování Kyjev, 2 x celodenní studená strava, cestovní pojištění, pamětní odznak se stužkou

Akci pořádá ČsOL ve spolupráci s Cestovní agenturou Expressbus, na akci lze uplatnit prostředky z FKSP. 

Dotazy zasílejte na kyjev2013@seznam.cz, anebo volejte na tel.: 777 001 291
http://kyjev-2013.webnode.cz/ <http://kyjev-2013.webnode.cz/>

plakatkyjev2