23 květen

Legiovlak v Brně

Datum a časDoprovodný program Legiovlaku v Brně:

20. 10. – 5. 11. 2015

V druhé polovině října přijede do Brna Legiovlak – legionářské muzeum. Jedenáct zrekonstruovaných vagonů představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Veřejnosti bude k dispozici zdarma až do 5. listopadu, poté vlak odjíždí do Zlína. 

Slavnostní zahájení expozice proběhne v úterý 20. 10. 2015 od 10:00 za účasti vzácných hostů na nádraží Královo Pole. 

Široké veřejnosti je Legiovlak přístupný zdarma. Ve všední dny od 8 do 16 a o víkendu od 9 do 16 hodin. Každou celou hodinu od 13:00 probíhají komentované prohlídky s průvodci (zdarma).

Legiovlak v Brně mapa

 Klikněte na mapu a zjistíte, kde Legiovlak stojí

Legiovlak se skládá z 11 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, štábního, krejčovského, obrněného, prodejního, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. 

Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci, a proto byly na Liberecku osloveny základní a střední školy, které mohou exkurze svých tříd nahlašovat na adrese  skoly@legiovlak.cz.


Doprovodný program Legiovlaku v Brně:

20. 10. – 5. 11. 2015 – Výstava Československé legie v Rusku 1914-1920 – nádraží Královo Pole.

20. 10. – 20. 11. 2015 – Výstava Stejnokroje a výstroj čs. legií – foyer Univerzity obrany

19. 10. – 12. 11. 2015 – Muzeum odboje československých legií – Moravský zemský archiv v Brně

31. 10. 2015 – Na frontě ve frontě – zábavně naučný program k velké válce – Technické muzeum v Brně.

Výstava Technika v míru, technika ve válce – Technické muzeum v Brně.


 

LEGIOVLAK Brno  

plakat veterani tisk

 

Stejnokroje UNOB

 

Muzeum ČSL-pozvánka


Po Brně bude Legiovlak pokračovat do Zlína, Břeclavi, Bratislavi a Slavkova u Brna. Pouť Legiovlaku skončí v roce 2020 a do té doby projede celou republiku a zavítá i na Slovensko. 

17:00 hod –