23 květen

Legiovlak ve Stochově

13. 12. 2015

Poslední zasávkou Legiovlaku v roce 2015 bude železniční nádraží ve Stochově. 

Slavnostní zahájení expozice proběhne v neděli 13. 12. 2015 od 12:00 za účasti vzácných hostů na nádraží Stochov. Na slavnostním zahájení nebude chybět ani parní lokomotiva.

 LEGIOVLAK A3 Stochov

 

17:00 hod –