8 listopad

Ležácké veršování

MístoHlinsko, Adámkova třída 341 - Multifunkční centru Hlinsko
Datum a čas08.11.2022 08:30 - 15:00

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů. Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Přehlídka je určena dětem a mládež do 15 let a je otevřena také pro veřejnost. 

 

PROGRAM: 

8:30-9:15 – registrace vystupujících

9:15-9:45 – hlasová rozcvička

9:45-9:55 – pauza

9:55-10:00 – slavnostní fanfáry, úvodní slovo ředitele Památníku Lidice

10:00-10:05 – úvodní slovo moderátorky

10:05-10:10 – úvodní přednes

10:10-10:30 – přednesy první kategorie

10:30-10:45 – pauza

10:45-10:50 – přednes umělce

10:50-11:45 – přednesy druhé kategorie

11:45-12:15 – slavnostní přivítání novodobých veteránů

13:00-13:05 – přednes umělce

13:05-14:00 – přednesy třetí kategorie

14:00-14:20 – pauza

14:20-14:25 – závěrečný přednes

14:25-14:55 – slavnostní fanfáry, vyhodnocení všech kategorií, předání věsných cen a účastnických diplomů