12 listopad

Medzinárodná konferencia „Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu“

MístoBanská Bystrica (SK)
Datum a čas12.-13. 11. 2024

www.facebook.com/events/1052338162531811/

Múzeum Slovenského národného povstania spolu so svojimi partnermi organizuje pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na medzinárodné, národné i regionálne kontexty tejto najvýznamnejšej vojenskej akcie moderných slovenských dejín tvoriacej neoddeliteľnú integrálnu súčasť príbehu antifašistickej rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny. Cieľom konferencie je priblížiť nové poznatky o prípravách a priebehu SNP, identifikovať jeho miesto v medzinárodnom hnutí odporu, porovnať spoločné a rozdielne črty odbojových prúdov doma i v zahraničí, poukázať na ich koordináciu v nadnárodnom meradle, ako aj zanalyzovať formatívne aspekty vývoja na povstaleckom území (politika, spoločnosť, armáda, každodenný život).

Partnermi podujatia sú Múzeum Slovenského národného povstania, Vojenský historický ústav, Ústav pamäti národa,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

ODKAZ