18 prosinec

„NOVÉ ZAČÁTKY“ VIII. konference Československé obce legionářské

MístoONLINE
Datum a čas18.12.2020 od 9:00

Letošní ročník konference reflektuje, tak jako minulé ročníky, především 100 let staré události. Společně bychom se tak vrátili do roku 1920 a odbornou formou si připomněli:

  • Ukončení bojových operací čs. legionářského kontingentu v Rusku
  • Aspekty návratu legií do Československa
  • Vznik prvních legionářských organizací v ČSR v období před karlínským sjezdem legionářů
  • Integrace válečných veteránů do nové společnosti
  • Budování nového konceptu čs. armády v republice
  • Problematika tzv. unifikace čs. branné moci.

I s vědomím, že konference v této distanční formě omezí osobní kontakt, který je vždy důležitým aspektem odborného pojednání, věříme, že nová forma nesníží váš zájem o aktivní účast na konferenci v roce 100. výročí návratu posledních legionářů do vlasti.

 

2019 11 22 Válka nekončí

 

Příspěvky se zveřejní v playlistu na YouTube kanálu Československé obce legionářské v pátek 18. 12. 2020 od 9:00. 

YouTube Emblem

„Nové začátky“ Tak zní název v pořadí již sedmé mezinárodní konference, kterou uspořádala Československá obec legionářská a jejíž standardní průběh narušila v letošním roce pandemická situace. Dovolte nám prosím touto cestou představit konferenci v multimediální podobě a to ve formě videonahrávek jejích účastníků. Konference, tak jako v letech minulých, reflektuje zejména 100 let staré události. Tématem té letošní je tak problematika návratu posledních legionářů z Ruska. Připomíná nejenom technické aspekty návratu, okolnosti cesty legionářů kolem světa do svobodné vlasti, ale akcentuje i komplikace při integraci navrátilců do běžného života a s tím související vznik prvních legionářských organizací v nové republice. Konference se dotýká i domácí situace související s tzv. procesem unifikace čs. branné moci po první světové válce a to na příkladu vývoje stejnokrojů a výzbroje. Na konferenci vystupují i ruští historici, jejichž lokální přístup přispívá nejenom k novému poznání, ale do značné míry vnáší tolik potřebné světlo do dané problematiky přímo v Ruské federaci.

Pevně věříme, že konference pro vás bude informačně zajímavá a přinese do řady témat nové postřehy a podněty. Konference byla připravena za významné podpory Ministerstva obrany ČR.

 

Program:

2020 12 18 Nové začátky program