22 srpen

Od Bachmaèe k republice – prezentace Jednoty ÈsOL Olomouc 1 v rámci Týdne vojenské historie

MístoOlomouc, 1. máje - Dùm armády Olomouc
Datum a čas22.08. - 27.08.2022

Vojensko-historická prezentace Jednoty Èeskoslovenské obce legionáøské Olomouc 1 6. ès. støel. pluku Hanáckého v rámci festivalu Týden vojenské historie. 

 

22. 8. 2022 (14:00-18:00)
Prezentace Jednoty ÈsOL Olomouc 1 na Horním námìstí v Olomouci

23. 8. 2022 (12:00-14:00; 15:00-18:00)
Dùm armády Olomouc

Prezentace výstroje a výzbroje 6. ès. støel pluku, Pìšího pluku 6 a ès. zahranièního vojska 1939-1945
Od 15:00 pøednáška Domácí vojenský odboj v roce 1939

24. 8. 2022 (12:00-14:00; 15:00-18:00)
Dùm armády Olomouc

Prezentace výstroje a výzbroje 6. ès. støel pluku, Pìšího pluku 6 a ès. zahranièního vojska 1939-1945
Od 15:00 pøednáška Èechoslováci v RAF v letech 2. svìtové války

25. 8. 2022 (12:00-14:00; 15:00-18:00)
Dùm armády Olomouc

Prezentace výstroje a výzbroje 6. ès. støel pluku, Pìšího pluku 6 a ès. zahranièního vojska 1939-1945
Od 15:00 pøednáška 1. ès. armádní sbor v SSSR

26. 8. 2022 (14:00-18:00)
Prezentace Jednoty ÈsOL Olomouc 1 na Horním námìstí v Olomouci

27. 8. 2022 (8:00-13:00)
Prezentace Jednoty ÈsOL Olomouc 1 na Horním námìstí v Olomouci

 

Zmìna v programu vyhrazena.

 

https://www.facebook.com/events/1092894014671823/