9 červen

Odhalení hraničního sloupu a památníku k 100. výročí vzniku samostatného čs. státu

Místohraniční přechod Krupka - Müglitz
Datum a čas09.06.2018 11:00

2018-06-09

 

Dne 9. června 2018 v 11:00 hod. bude na pěším hraničním přechodu mezi městem Krupka, v zaniklé Mohelnici, a obcí Müglitz ze Spolkové republiky Německo uskutečněn slavnostní akt odhalení znovuobnoveného hraničního orientačního sloupu z předválečného Československa, doplněného o nově vybudovaný památník k 100. výročí založení Československé republiky.

Tento hraniční orientační sloup se jako jeden z mála dosud nachází na svém původním místě a jedná se tak o jednu z významných historických památek, která je bezesporu spojena s historií našich ozbrojených složek a všech jejich příslušníků, kteří se podíleli na obraně vlasti. Na území ČR jsou známy pouze dva takové sloupy, které se dochovaly do dnešní doby a v takovém stavu, kdy je bylo možné uvést do původní podoby. Nově vybudovaný památník  v blízkosti sloupu, osazený pamětní deskou k výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu, bude podtrhovat důležitost a symboliku tohoto místa i do budoucnosti.

Významnou částí této akce bude také symbolický pietní akt za účelem uctění památky všech, kteří se zasloužili o vznik, vývoj a obranu naší republiky se zvláštním důrazem kladeným především na příslušníky ozbrojených složek, kteří při budování a rozvoji našeho státu přišli o své životy.

Na rekonstrukci sloupu a vybudování památníku se podíleli členové Jednoty mjr. i. m. Václava Vokurky v Boleticích, zástupci města Krupka a mnoho dalších osob.

K účasti na tomto aktu jsou všichni srdečně zváni.