11 listopad

Odhalení pamětní desky Slaňákům padlým 1914-1918 a Den veteránů

MístoSlaný, Městské tržiště
Datum a čas11.11.2018 11:00 - 11:30

PAMĚTNÍ DESKA NA OBĚTI VELKÉ VÁLKY

V neděli 11. listopadu 1918 byla tzv. příměřím z Compiègne ukončena první světová válka. Téhož dne podepsal rakouský císař Karel I. abdikační listinu, znamenající definitivní rozpad rakousko-uherské monarchie, naší tehdejší vlasti. Světová válka 1914 – 1918 byla posledním velkým konfliktem, do kterého byli povoláni bojovat muži z celé naší vlasti. Ze Slaného většina mužů rukovala do řad 28. pěšího pluku a 8. zeměbraneckého pluku (ale i dalších c. a k. jednotek). Padlí a zemřelí vojáci byli nedílnou součástí tehdejšího života našeho města, jejich památka však celé století nebyla připomínána. Proto bude důstojně vzpomenuta až v letošním roce – při stoletém výročí ukončení válečného konfliktu. Slavnostní odhalení pamětní desky všem padlým a zemřelým ze Slaného, kteří v letech 1914 – 1918 sloužili v řadách c. a k. armády, bude součástí slánské oslavy Dne veteránů. Ten se na tradičním místě u vchodu slánského tržiště (vedle ostatních pamětních desek) koná v neděli 11. listopadu od 11.00 hodin. Na místě bude přítomna čestná stráž v rakousko-uherských uniformách, hudební doprovod zajistí hudební sdružení Saxtet. Organizátory jsou město Slaný, Společnost patriotů Slaného a spolek Wotrubia.

 

facebook