10 září

Odhalení pamìtní desky Fridolína Gemrota

MístoOstrava-Hrabová, Bažantova 174
Datum a čas10.09.2022 11:00 - 12:00

Spolek na podporu váleèných veteránù, z.s., Úøad Mìstské èásti Ostrava-Hrabová ve spoluráci s Ministerstvem obrany Èeské republiky a Armádou Èeské republiky si Vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení pamìtní desky letce 68. noèní stíhací perutì RAF plukovníka in memoriam W/O Fridolína Gemrota. Odhalení se uskuteèní 10. 9. 2022 v 11.00 hod, na adrese Bažantova 174, Ostrava-Hrabová.