14 květen

Online přednáška „Historické prapory nejsou na mávání!“

MístoONLINE
Datum a čas18:30

www.facebook.com/events/762955881726944/

Sokolská župa Budečská s podporou města Kladna na letošní rok připravila 8 online přednášek a 2 v sokolovně v Kladně.

O historických praporech s restaurátorkou Lenkou Dolanskou. Historickým praporům je třeba věnovat náležitou péči, aby se dále nezhoršoval jejich stav a dlouhou dobu si zachovaly svou autentickou historickou hodnotu. Vzhledem ke stárnutí materiálu, ze kterého byly vyrobeny, blednutí barev a poškozením, které v průběhu let utrpěly samozřejmě nevypadají jako v době jejich vzniku. Restaurátorský zákrok nespočívá v dokonalém navrácení jejich původního vzhledu. Musí především bránit dalšímu poškození a zachovat co nejvíce částí, materiálu a původních prvků. Nemohou přepisovat původní postupy a techniku jejich výroby. Vše, co se během zásahu udělá, musí být při detailním pohledu rozpoznatelné a demontovatelné. Restaurátorský zásah také nenavrací praporům jejich původní pevnost a je třeba s nimi nadále zacházet jako s cennými artefakty. Je nutné následně investovat i do vhodných podmínek jejich uložení a pečlivě plánovat a kontrolovat podmínky během jejich případného vystavení.