18 květen

Operácia ANTHROPOID – Odkaz Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša

MístoŽilina, Mariánské námestie 31 (SK) - Nadácia POLIS
Datum a čas12:30

www.facebook.com/events/797465938006194/

Hostia:

 • JAROSLAV ČVANČARA, historik, spisovateľ, publicista, Iniciativa A.
 • VLASTISLAV JANÍK, bádateľ, publicista, historik, Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany, člen Medzinárodného mauthausenského výboru, Iniciativa A.
 • KAREL POLATA, znalec zbraní, Iniciativa A.
 • MARTIN POSCH, historik, Historický ústav SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu

Moderuje: MARTIN STAŇO

Diskusné okruhy:

 • Historické kontexty a okolnosti Operácie Anthropoid: Mníchovská dohoda a územné straty Československa. Vyhlásenie Slovenského štátu. Začiatok okupácie Čiech a Moravy. Vyhlásenie Protektorátu Čechy a Morava. Príchod Heydricha do Prahy. Vyhlásenie prvého stanného práva. Zatýkania a popravy. Kto to bol Reinhard Heydrich a aké boli jeho úlohy v protektoráte?
 • Československý protinacistický odboj doma a v zahraničí. Výcvik československých parašutistov vo Veľkej Británii. Výsadok parašutistov v Československu. Rotmajstri Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Statočné odbojárske rodiny.
 • Aký význam mali spravodajské informácie pri plánovaní a realizácii Operácie Anthropoid? Aké informácie boli pre úspešnosť operácie najdôležitejšie? Ako sa spravodajské informácie získavali a vyhodnocovali?
 • 27. máj 1942 a útok na Heydricha.
 • Následky Operácie Anthropoid pre československé obyvateľstvo. Vyhlásenie druhého stanného práva a výnimočného stavu. Kolaboranti, zradcovia, Karel Čurda. Boj v krypte. Vyhladenie obcí Lidice a Ležáky. Verejné popravy. Mauthausen a 294 vlastencov.
 • Dopad Operácie Anthropoid na priebeh druhej svetovej vojny a jej výsledok. Reakcia západných mocností.
 • Najväčšie mýty heydrichiády. Anthropoid v umení.
 • Odkaz Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša pre dnešok. Odkaz 2. československého odboja pre dnešok.

Podujatie organizuje Nadácia POLIS predovšetkým pre študentov, vstup je voľný aj pre verejnosť. Vysielať budeme aj online.