17 duben

Osudové osmičky: 1848 Jaro národů

MístoOstrava, Čs. legií 22 - Centrum PANT
Datum a čas17.04.2018 16:00 - 17:30

Druhá přednáška z cyklu Osudové osmičky. Tentokrát posluchače seznámí z rokem 1848, který je často nazýván jarem národů. Prvně v dějinách byly artikulovány politické požadavky zástupců jednotlivých národů, a to nejen v habsburské monarchii, ale i v řadě dalších evropských zemí. Začal vzestup národní identity a nacionalismu. Zdaleka se však nejednalo jen o národní požadavky. Přednáška představí události roku 1848 jako soubor dílčích revolucí (národní, politické, hospodářské, sociální).
Probere jednotlivé roviny, tj. úsilí o zrušení poddanství a zrovnoprávnění před zákonem, o zrušení stavovského systému o rozšíření politické participace, o jazykovou a národní rovnoprávnost. Zmíní specifika Moravy a Slezska oproti Čechám. Všimne si i otázky německého sjednocení a případného zapojení habsburské říše včetně českých zemí do konceptu Velkého Německa. Přednáší prof. Pavel Kladiwa z katedry historie Filozofické fakulty.

facebook