29 září

Pietní akt u památníku obèanù Èeskoslovenska vyhnaných v roce 1938 z èeského pohranièí

MístoPlzeò, Klatovská tøída (za Borským parkem) - Památník obèanù Èeskoslovenska vyhnaných v roce 1938 z èeského pohranièí
Datum a čas29.09.2022 15:00 - 16:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-29_-_Pietní_akt_u_pomníku_obèanù_vyhnaných_z_pohranièí.jpg