24 září

Pietní akt u pøíležitosti 84. výroèí tzv. Liptaòské tragédie

MístoLiptaò
Datum a čas24.09.2022 11:00 - 12:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-24_-_Liptaòská_tragédie.jpg