27 září

Pietní vzpomínka k 80. výroèí zøízení internaèního tábora Svatoboøice

MístoSvatoboøice-Mistøín
Datum a čas27.09.2022 15:00 - 21:00

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-27_-_Pietní_vzpomínka_na_internaèní_tábor_Svatoboøice.jpg