7 květen

Pietní vzpomínka věnovaná památce obětí druhé světové války a k uctění památky obětí prvního odboje

MístoPraha 3-Žižkov, Vinohradská 1835/153 - Olšanské hřbitovy
Datum a čas10:00

www.facebook.com/events/954786872221848/

Československá obec legionářská si Vás dovoluje pozvat dne 7. května 2023 v 10.00 hodin na pietní vzpomínku věnovanou památce obětí druhé světové války a k uctění památky obětí I. odboje. Pietní ceremoniál se uskuteční na vojenském pohřebišti na Olšanských hřbitovech, Praha 3 (vchod/vjezd z ul. Jana Želivského). Událost se koná ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky.

Program:
10:00 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic na pohřebišti Commonwealthu
• Položení věnců v protokolárním pořadí – ÚH AČR hraje smuteční pochody
• Po ukončení pokládání věnců a kytic zazní státní hymna Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska a státní hymna ČR

10:15 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic na pohřebišti Sovětské armády
• Řazení delegací za nosiče věnců a kytic
• Postupné položení věnců a kytic představiteli zastupitelských úřadů a vždy zazní státní hymna příslušného státu
• Po položení posledního věnce zazní hymna ČR

10:35 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic na pohřebišti Bulharů
• Položení věnců a kytic za zvuků smutečního pochodu
• Po ukončení pokládání věnců a kytic zazní státní hymna Bulharska a státní hymna ČR
• Rozloučení s vedoucími delegací jednotlivých cizích států

10:45 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic na pohřebišti Pražských barikádníků
• Položení věnců a kytic za zvuků smutečního pochodu
• Po ukončení pokládání věnců a kytic zazní státní hymna ČR
• Rozloučení s vedoucími delegací jednotlivých cizích států, představitelů českých orgánů
a organizací

10:55 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic u pomníku obětí z Prahy 4
• Položení věnců a kytic – tiché kladení (bez hudebního doprovodu)
• Minuta ticha ukončená „Večerkou“

11:00 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic u pomníku RAF
• Položení věnců a kytic – tiché kladení (bez hudebního doprovodu)
• Minuta ticha ukončená „Večerkou“

11:10 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic u hrobu generála KLAPÁLKA
• Položení věnců a kytic – tiché kladení (bez hudebního doprovodu)
• Minuta ticha ukončená „Večerkou“

11:15 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic na pohřebišti I. odboje
• Položení věnců a kytic za zvuků smutečního pochodu
• Po ukončení pokládání věnců a kytic zazní státní hymna Slovenska a státní hymna ČR
• Minuta ticha ukončená „Večerkou“

11:30 hod. pietní ceremoniál položení věnců a kytic u hrobu generála KUTLVAŠRA
• Položení věnců a kytic – tiché kladení (bez hudebního doprovodu)
• Minuta ticha ukončená „Večerkou“
• Rozloučení s hosty a účastníky pietní vzpomínky