4 červen

Pochod po stopách Krále Šumavy

MístoNárodní park Šumava
Datum a čas04.06.2022 07:00 - 18:00

Československá obec legionářská (Jednota majora in memoriam Václava Vokurky Boletice), Ministerstvo obrany České republiky a město Horní Planá si Vás dovolují pozvat k účasti na Pochodu po stopách Krále Šumavy. Tento pochod je věnován všem, kteří po roce 1948 pomáhali utéct občanům totalitního Československa přes ostře hlídané hranice převážně do svobodného Německa a Rakouska. Převaděčů přes hranice bylo mnoho, někteří jsou již legendou a jiní zase anonymní, ale jejich odvážné činy, které pomohly mnoha lidem, je potřeba si i po sedmdesáti letech připomínat. Někteří z Vás mohou namítat, že tento pochod není veden přes místa související se státní hranicí – nejde o autenticko-historickou rekonstrukci, ale o sportovně outdoorovou akci v krásné a náročné šumavské přírodě.

 

V roce 2022 se pochod uskuteční v sobotu 4. 6. 2022.

 

www.pochod-sumava.cz

 

Pravidla a průběh akce

1. Přihlášení

Přihlášku na pochod je nutno podat do 8. května 2022 (včetně). 

2. Účastnický poplatek

Zaplacení příspěvku na organizaci ve výši 650 Kč. Příspěvek zahrnuje organizaci, stravu, účastnický dekret, mapu, účastnickou kartu, pamětní medaili, přívoz a vstup do muzea. Bez pamětní medaile je příspěvek na organizaci ve výši 300 Kč. 

3. Návštěvní řád

Dodržováním Návštěvního řádu Národního parku Šumava, který je k nahlédnutí a stažení ZDE

4. Storno podmínky 

Účast na pochodu lze odhlásit písemně na emailovou adresu pochod-sumava@seznam.cz. Zaplacené startovné bude neprodleně vráceno: při stornování do 4. 5. 2022 bude vráceno 100% uhrazené částky, při stornování od 5. 5. 2022 startovné propadá ve prospěch pořádání akce. 

5. Parkování

Parkování vozidel účastníků akce není zabezpečeno. Možnost parkování je těsně vedle Hotelu na Pláži v Horní Plané, asi za 50 Kč na den, viz ZDE

6. Průběh akce

Od 7:00 je možná prezence účastníků. Není organizován hromadný start pochod, ani není meřen čas pochodu jednotlivých účastníků. Jedinou podmínkou je dokončení pochodu do 18:00.

Trasy jsou stanoveny následující:

7 km;
22 km;
32 km.

Trasy jsou značeny turistickými značkami a mapou. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu pochodu účastnickou kartu. Na základě absolvování pochodu (zvolené trasy) jsou splněny podmínky pro udělení pamětní medaile.

Ústroj: turistická, dobové uniformy. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

Strava: svačina – bageta, voda, sušenka, ovoce; oběd – smažený vepřový/kuřecí řízek, bramborový salát/bramborová kaše.

7. Pravidla pochodu

 • Účastník se může na trase pohybovat pouze vlastní silou. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.). Na trase nebudou rozmístěny kontrolní stanoviště. Pochod je o svobodě člověka a právu vlastního rozhodování v rámci obecných pravidel. 
 • Účastník je povinen dodržovat trasu. V případě nerespektování určené trasy zaniká status účastníka pochodu, osoba která tak učiní se stává fyzickou osobou právně zodpovědnou. 
 • Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.
 • Účastník je povinen odevzdat v cíli kontrolní kartu. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).
 • Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici – reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí.
 • Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky; Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců. 
 • Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. 
 • Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu. 
 • Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu. 
 • Nárok na ocenění vzniká:
  a) dodržením pravidel pochodu;
  b) zaplacením příspěvku na organizaci;
  c) projitím zvolené trasy;
 • Účastník, který splní podmínky pochodu, obdrží pamětní medaili se stužkou a certifikát po absolvování pochodu. 

Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv předem zrušit a účastníkům pochodu vrátit zaplacený příspěvek.