6 září

Pøednáška Nepøítel státu! První obìti KSÈ po pøevzetí moci 1948

MístoSlaný, Masarykovo námìstí 159 - Vlastivìdné muzeum ve Slaném (Malá galerie)
Datum a čas06.09.2022 18:00 - 19:30

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-06_-_Nepøítel_státu.jpg

 

https://www.facebook.com/events/1768647556818885/