8 září

Pøednáška O èernících a Èetnických humoreskách

MístoKutná Hora, Barborská 28 - Èeské muzeum støíbra (Hrádek)
Datum a čas08.09.2022 18:00 - 19:30

2022

www.csol.cz/images/Kalendar/2022/2022-09-08_-_Pøednáška_o_èetnících_a_Èetnických_humoreskách.jpg